Australijska vlada najavila je novi paket pomoći za rani odgoj i obrazovanje, čiji je cilj pružanje podrške uslugama da i dalje ostanu otvorene kako bi se osiguralo da su kvalitetno obrazovanje i čuvanje djece u ranom djetinjstvu i dalje dostupni ključnim radnicima, ugroženoj i ranjivoj djeci i porodicama.

Od ponedjeljka, 6. aprila 2020., nedjeljne isplate će se direktno uplaćivati uslugama za rano obrazovanje i čuvanje djece, umjesto subvencije za brigu o djeci (CCS) i Dodatne subvencije za brigu o djeci. Usluge za obrazovanje i brigu o djeci u ranom djetinjstvu ne moraju podnositi zahtjev ​​za uplate, automatski će im biti plaćeno. Od porodica se u tom periodu neće naplaćivati ​​naknade.

Plaćanja će se bazirati na 50 posto prihoda od naknada za usluge ili na postojećem ograničenju satnice, ovisno o tome koja je niža, na bazi dvonedjeljnog perioda od prije 2. marta 2020. Važno je napomenuti da je ova mjera dodana na isplate australijske vlade za JobKeeper Payment.

Za primanje ovih uplata, usluge imaju obavezu:

ostati otvorene, osim ako su zatvorene zbog savjeta o javnom zdravlju ili iz drugih zdravstvenih i sigurnosnih razloga
osigurati da se porodicama ne naplaćuje naknada, uključujući naknadu iz vlastitog džepa ili naknadu za plaćanje razlike
dati prioritet ključnim radnicima, osjetljivoj i ugroženoj djeci i ranije upisanoj djeci
nastaviti voditi evidenciju o pohađanju djece
pridržavati se svih ostalih obaveza pružatelja usluga, uključujući i nacionalnog okvira kvaliteta i drugih relevantnih uslova odobrenja na osnovu Zakona o pomoći porodici.
Usluge moraju ohrabriti porodice koje su nedavno djecu izvadile i dječjih vrtića da ih ponovo upišu. Ako porodice ostanu upisane, zadržat će pravo na CCS pa će se sve subvencije ponovo nastaviti kao i obično kad nova nedjeljna plaćanja prestanu.

Osim toga, do 5. aprila 2020. usluge sada mogu porodicama otpisati razlike naknade plaćanja zbog efekta COVID-19, ako djeca izostanu iz vrtića. To može ići unazad do 23. marta 2020., i dodatno je uz već najavljene promjene koje omogućuju uslugama da se odreknu zaostalih naknada za porodice kojima je rečeno da zatvore na osnovu savjeta o javnom zdravstvu.

Službe za obrazovanje i brigu u ranom djetinjstvu koje traže informacije o zdravlju i situaciji u vezi sa COVID-19 trebale bi se obratiti nacionalnoj liniji informacija o koronavirusu otvornoj 24 sata 7 dana u sedmici na 1800 020 080. Dodatne informacije dostupne su i na web stranici Department of Education, Skills and Employment website.